غرب بازنده اصلی تهاجم نظامی علیه سوریه خواهد بود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟