فرسایش بادی دامغان را تهدید می کند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟