فرسایش بادی در سمنان نگران کننده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟