فرسودگی 30 درصد لوله انتقال آب مهدیشهر نیازمند نوسازی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟