فرماندارانی که در محل خدمت خود سکونت نداشته باشند برکنار می‌شوند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟