فرمانده سپاه استان سمنان با دعوت گزینشی رسانه ها معارفه شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟