فرمان منع دریافت ویزا توسط ترامپ برای برخی بستگان رفع شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟