فرودگاه های سمنان مجوز پرواز داخلی و مرز هوایی می گیرند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟