فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان ادامه می یابد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟