قرار صادره برای حسین فریدون بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟