قلب مصنوعی دائمی ساخته شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟