قیمت پیاز داخلی ۶ برابر نرخ صادراتی! | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟