محمدآباد میامی روستایی که همه خیاط هستند. عکس: علی آقایی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟