مخالفت مورینیو با شرط اینتر برای انتقال پریشیچ | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟