مراجعه سمنانی ها به مراکز درمانی 47 درصد بیشتر از کشور است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟