مرحوم سرلشگر محمد سلیمی فرمانده سابق ارتش | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟