مردم از توقف در حاشیه رودخانه های سمنان پرهیز کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟