مردم با یکپارچگی جنگ روانی دشمنان را خنثی کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟