مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری احساس امنیت کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟