مسوولان از سلیقه ای عمل کردن پرهیز کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟