مسوولان با ظرفیت داخلی اشتغالزایی کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟