مسیر آبگرم شهر سمنان بر اثر بارندگی مسدود شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟