مشکلات مردم صرفا با برگزاری جلسه برطرف نمی شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟