ملت با اقتدار تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کرده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟