میزان عیدی ۹۷ کارگران؛ حداکثر ۲میلیون و ۷۸۰هزار تومان + جدول | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟