می دانستیم که بازی بسیار سختی پیش رو داریم و حریف از بازیکنان با کیفیتی برخوردار است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟