نخستین کانون خیران کارآفرین کشور در سمنان راه اندازی می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟