نشست بررسی برنامه های گرامیداشت ۱۳ آبان | سايت خبري شاهرود