نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی | سايت خبري شاهرود