نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان چنداستان در شاهرود.عکس:سروش مولانا | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟