نمایی از یک خانه قدیمی در روستای جام سمنان/عکس: محدثه عباسی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟