نه مرعوب جوسازی ها می شویم و نه از دایره عدالت بیرون می رویم | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟