نوسازی شبکه انتقال آب آشامیدنی دامغان بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟