نیمی از پزشکان در طرح نسخه الکترونیک ثبت نام کردند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟