هجمه به روحانیت و ارکان نظام به دلیل اقتدار نظام سیاسی جمهوری اسلامی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟