هرگونه تحرک گروههای تروریستی در مرزها خنثی می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟