هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه آبخیزداری اختصاص یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟