هفت هزار واحد مسکونی روستایی استان سمنان مقاوم سازی شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟