همایش شیرخوارگان حسینی در سمنان | سايت خبري شاهرود