هواشناسی برای سمنان افزایش دما پیش بینی کرد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟