هواشناسی برای سمنان بارش رگباری پیش بینی کرد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟