هواشناسی سمنان نسبت به وقوع سیل هشدار داد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟