هواشناسی نسبت به وقوع سیل در سمنان هشدار داد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟