هیاتی از نیروهای مسلح ایران به سرپرستی سردار تنگسیری به قطر سفر کرد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟