واحدهای صنفی متخلف دامغان 459 میلیون ریال جریمه شدند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟