واژگونی ایستگاه اتوبوس در تبریز بر اثر تند باد!+ تصویر | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟