واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی سرعت می گیرد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟