ویرانه های کاروانسرای قدیمی روستای بیابانک سرخه | سايت خبري شاهرود