پرسپولیس حریف می طلبد / من استقلالم از من بترس +تصویر | سايت خبري شاهرود