پرسپولیس در آستانه یک اتفاق بزرگ است
 علی اکبر طاهری با پرسپولیسی ها خداحافظی کرده و انگار قصد بازگشت ندارد. حداقل شرایط که این طور می گوید؛ او با گفتن این جمله که «طاهری FINISH» به قطع همکاری با باشگاه نزدیک شده و این روزها حتی با وجود برگشت به تهران نیز، حاضر به حضور در باشگاه نشده است.
از سوی دیگر، او بازنشسته است و اگر حتی راضی به بازگشت شود، مشخص نیست که وزارت ورزش بتواند برایش بار دیگر مجوز ادامه همکاری برای باشگاه بگیرد یا نه. پس باید به این سوی ماجرا نیز فکر کنیم؛ اینکه طاهری برای همیشه پرسپولیس را ترک کند.
با این شرایط پرسپولیس در حال پوست اندازی در بحث مدیریت است و باید آماده تغییرات بزرگ باشد. البته تغییرات مدیریتی همیشه برای پرسپولیس خوب و جذاب نبوده چه آن که همین آقای طاهری وقتی جانشین حمیدرضا سیاسی شد، بدترین نتایج پرسپولیس رقم خورد و نزدیک بود با سرمربی گری حمید درخشان به دسته دوم برود. در ابتدای لیگ پانزدهم نیز، وقتی چند نتیجه ضعیف از پرسپولیس رقم خورد، همین آقای طاهری نزدیک بود برانکو را اخراج کند اما حالا به یک مدیر باتجربه ورزشی بدل شده که مدل نتیجه گیری را با سکوت خود یاد گرفته است.
به هر حال مدیران قبلی باشگاه پرسپولیس به اندازه طاهری موفق نبوده اند و جانشین این مدیر باید حواس خود را حسابی جمع کند که در برزخ اتفاقات بعدی گرفتار نشود. پرسپولیس نیاز دارد که آمادگی ذهنی برای حل مشکلات بعدی خود با مدیر جدید را به دست بیاورد چون امکان  دارد جدایی طاهری همیشگی باشد.